Påfyllning av muskel glykogen

Home » Påfyllning av muskel glykogen

Träning tömmer muskelglykogenlagren. För att fylla på dem måste du äta och dricka tillräckligt med kolhydrater innan din nästa ansträngning.
Efter ett träningspass eller annan form av fysisk aktivitet som utarmar muskelcellerna förbrukar de mer kolhydrater än normalt. Detta ökar i sin tur insulinkänsligheten, förbättrar förmågan att ta upp glukos. , och ökar nivåerna av glykogensyntas. För det andra stimulerar att äta eller dricka kolhydrater insulin frisättning och glykogen syntes. Eftersom muskelceller är vidöppna och mottagliga frigör de effektivt stora mängder glykogen i dem.