Grundämnen

Home » Grundämnen

Kalium är ett grundämne och spårämne.

Natrium är ett nödvändigt grundämne i kroppen

Elektrolyter är elektriskt laddade mineraler och ämnen som finns i blodet.

Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk väte och syre.

Socker används vanligtvis som en benämning på disackariden sackaros.

Definitionen av ett grundämne är att det är en substans där de atomer som bygger upp substansen har samma antal protoner i atomkärnan. Med detta menar man då att substansen byggs upp av atomer som är av samma typ, samma grundämne. Men om en del av atomerna som bygger upp substanserna inte är av samma typ, det vill säga om de har ett annat antal protoner i sina atomkärnor; då kallas substansen istället för kemisk förening.