Kalium

Home » Kalium

Kalium är ett grundämne och spårämne. Kalium tillhör gruppen alkalimetaller och är vanligt förekommande i naturen. Kalium oxideras hastigt i luften och är mycket reaktivt med vatten. I naturen förekommer ofta kalium bundet till salt i till exempel havet. För att cellerna ska fungera korrekt behöver det vara mest kalium på insidan av cellen.

Brist på kalium

En kosthållning med för lite grönsaker och frukt och ett intag av för mycket halv/och helfabrikat samt mat som innehåller för mycket salt ger kaliumbrist. Kaffe som är vätskedrivande gör att kalium minskar i kroppen.