Magnesium

Home » Magnesium

Vad är magnesium?

Magnesium är ett viktigt mineral för flera funktioner i kroppen. Det används bland annat för normal nerv- och muskelfunktion och för korrekt bildning av gener.
Magnesium kan inte produceras av kroppen och måste fås från mat.
60% av allt magnesium i kroppen finns i skelettet, 39% i celler, hälften av det i muskelceller och 1% extracellulärt i skelett etc. I blodet som kan mätas med ett blodprov.

Magnesiumbrist

Magnesiumbrist beror vanligtvis på att du antingen inte får i dig tillräckligt med magnesium från maten eller så tar du mediciner som försämrar magnesium upptaget i tarmen. Brist kan ge symtom i en mängd olika organ. Uppenbara symtom ses ofta sent i debuten av magnesiumbrist och är ofta ganska diffusa.

Symtom på magnesiumbrist

  • trötthet
  • muskelkramper
  • depression
  • förvirring
  • håglöshet
  • rytmrubbningar i hjärtat

Varför analyserar man magnesium?

Om du har symtom på magnesiumbrist kan du analysera dina magnesium nivåer. På liknande sätt bör personer med kroniskt låga nivåer av kalcium eller kalium låta analysera magnesium eftersom dessa nivåer ofta samverkar och deras nivåer korrelerar.
Magnesium nivåer bör också analyseras om man har njursjukdomar eller en dåligt kontrollerad diabetes.

Vad innebär ett högt magnesium värde?

Höga nivåer av magnesium är sällsynta, men när de finns kan de bero på något som kallas utsöndrings problem och kan kräva ytterligare utvärdering av en vårdcentral. Lätta förhöjningar är normala mutationer och är inte förknippade med sjukdom.

Vad innebär ett lågt magnesium värde?

Låga magnesium nivåer i blodet tyder på att du inte får i dig tillräckligt med magnesium från kosten. Det kan också bero på en nedsatt förmåga i tarmen att ta upp magnesium.
En annan orsak kan vara att kroppen utsöndrar mer magnesium än vad den borde under behandling med vissa mediciner såsom diuretika och laxeringsmedel.

Vilka andra faktorer kan påverka magnesiumvärdet?

Andra faktorer som kan påverka magnesium nivåerna inkluderar:

  • okontrollerad diabetes
  • vissa njursjukdomar
  • bisköldkörtelproblem