Vad krävs för att ”baka ihop” en hel människa? Här har vi samlat alla ämnen som kroppen innehåller

– ett väldigt enkelt recept för människor! Det handlar om att strukturera ämnen så att de passar på rätt plats.
kroppar består huvudsakligen av syre, väte och kol. Syre och väte är komponenter i vatten, som står för cirka 70 % av kroppen. Kol finns i alla organiska molekyler.
Kväve, kalcium och fosfor hjälper kroppen att bygga upp protein, ben och DNA.
Vissa grundämnen som förekommer i små mängder spelar en central roll i kroppen och är nödvändiga för vår överlevnad. Det gäller till exempel kalium, svavel och magnesium.

97 % av kroppen består av följande grundämnen:

  • Syre: 65 %. Ingår i alla delar av kroppen.
  • Kol: 18 %. Ingår i alla delar av kroppen.
  • Väte: 10 %. Ingår i alla delar av kroppen.
  • Kväve: 3 %. Ingår i proteiner och DNA.
  • Fosfor: 1,5 %. Ingår i DNA, skelett och tänder.
  • Kalcium: 0,35 %. Ingår i skelett, tänder och blod.