Ångest och högt blodtryck

Home » Ångest och högt blodtryck

Ångest och högt blodtryck är två olika hälsoproblem som kan påverka människor på olika sätt. Ångest är en känslomässig tillstånd som kan orsakas av stress eller oro, och som kan manifestera sig som fysiska symtom, såsom hjärtklappning och svettning. Högt blodtryck, även kallat hypertoni, är ett tillstånd där blodet trycker mot blodkärlen med för hög kraft, vilket kan skada blodkärlens väggar och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar. Båda tillstånden kan behandlas med medicin och livsstilsförändringar, såsom att äta en hälsosam kost, motionera regelbundet och undvika rökning och alkohol. Det är dock viktigt att rådfråga en läkare för att få råd och behandling som är lämplig för just dina behov.

BLODTRYCKSMÄTARE Med en blodtrycksmätare för hemmabruk kan du snabbt kontrollera om ditt blodtryck är på rätt nivå.